man Ik ben goed voorbereid op mijn nieuwe toekomst - Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Veelgestelde vragen > Echtscheiding overige

Er spelen veel onderwerpen bij de afwikkeling van uw echtscheiding, er zijn behoorlijk wat vragen. Hoe ziet het scheidingstraject eruit? Wie schakelen we in om de scheiding te regelen en regelen we het samen of alleen? En hoe zit het met onze levensverzekering? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde algemene vragen rondom een echtscheiding.

Bij elke echtscheiding of verbreking van een samenleving moeten er afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de kinderen, het huis, de bezittingen en schulden, alimentatie, enzovoorts. Misschien lukt om in overleg met uw partner afspraken te maken. Een deskundige inschakelen kan u daarbij helpen.

Als het niet mogelijk is om in overleg afspraken te maken, kunt u ieder een eigen adviseur inschakelen. En als het echt noodzakelijk is, kan de rechter beslissingen nemen. Wij adviseren u de echtscheiding gezamenlijk te regelen. Dit bespoedigt niet alleen het proces, maar werkt ook kostenbesparend. Bovendien is het in het belang van uw kinderen om zo goed mogelijk samen afspraken te maken om uw ouderrelatie na de scheiding vorm te kunnen geven.  

HOE WERKT HET?
Lukt het om in overleg afspraken te maken, dan moet u deze afspraken in een scheidingsconvenant laten vastleggen. Op basis van dit convenant wordt bij de rechter een gemeenschappelijk verzoekschrift  ingediend. Na enige tijd doet de rechter uitspraak. Daarna wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas als de uitspraak is ingeschreven, bent u gescheiden.

Als het echt niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, zelfs niet met behulp van adviseurs, dan kan één van beiden de rechter via een advocaat om een uitspraak vragen. De advocaat van één van de partners dient dan een eenzijdig verzoekschrift in. De rechtbank stuurt vervolgens het verzoek naar de andere partner. Via een advocaat kan deze partner verweer voeren. Uiteindelijk volgt een beschikking van de rechtbank. Deze beschikking wordt in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven.

Het is van verschillende factoren afhankelijk hoeveel tijd dit traject gaat kosten. Wat deze factoren zijn, leest u bij de vraag: ‘Hoe lang duurt een scheidingstraject?’.

HOE WERKT HET WANNEER IK SAMENWOON?
Samenwoners kunnen ook hun afspraken in een echtscheidingsconvenant laten vastleggen. Het is niet nodig om naar de rechter te gaan om de samenleving te verbreken. Het kan wel handig zijn om via een advocaat of notaris een titel te behalen. Deze executoriale titel kan handig zijn als in de toekomst betalingsafspraken niet nagekomen worden.

Hoe lang een scheidingstraject duurt, is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk:
• Bent u bereid om samen afspraken te maken?
• Bent u bereid om compromissen zoeken of juist het onderste uit de kan halen?
• Wilt u samen naar één adviseur of heeft u ieder een eigen adviseur?
• Wordt er een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Het rechtbanktraject is bij een gemeenschappelijk verzoek kort en overzichtelijk. In het voortraject is immers al het meeste werk gedaan, de afspraken zijn gemaakt. Bij een eenzijdig verzoek ligt de zaak anders, er is veel meer tijd nodig bij de rechtbank. Eerst is het wachten op het verweer, vervolgens de mondelinge behandeling, misschien nog een tussenbeschikking en soms een hoger beroep of nader onderzoek.

Wie u wilt inschakelen bij het regelen van uw scheiding is uw keuze. Het kan een advocaat zijn, een mediator, of een andere deskundige, zoals de Scheidingsplanner Kennemerland. Lees hier meer over bij Hoe kan ik de scheiding regelen?

Heel vaak is het lastig om alleen met uw partner afspraken te maken over de echtscheiding. Emoties voeren meestal de boventoon en daardoor is het moeilijk om samen beslissingen te nemen. Eén van de meest belangrijke beslissingen bij uw echtscheiding is of u de scheiding in overleg met uw ex-partner wilt regelen, of dat u ieder een eigen adviseur inschakelt. Lees meer over ‘Regelen we de scheiding samen of alleen?’.

U bent na de echtscheiding niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner NA de scheiding maakt. Maar let op, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld.

Er kunnen schuldeisers bij u de stoep staan, wanneer uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet. Het is daarom belangrijk om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

De verzekering kan aan één van beiden toe gedeeld worden, hierbij wordt de waarde verrekend met de andere partner.

SPLITSEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Bij het splitsen van een levensverzekering met waardeopbouw, verdeelt de verzekeraar als het ware de opgebouwde waarde en de premie die u gezamenlijk betaalde. U kunt dan zelf beslissen of u uw deel van de verzekering alsnog wilt afkopen of dat u de verzekering wilt laten doorlopen en het spaarpotje verder vult.

AFKOPEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Als u na de scheidiu het geld van de levensverzekering nodig heeft, dan kunt u de verzekering afkopen. U kunt bij de verzekeraar opvragen wat de opgebouwde waarde van de verzekering is en daarna deze waarde delen met uw ex-partner. Omdat u de verzekering eerder beëindigt, kan deze afkoop wel fiscale consequenties hebben. Misschien moet u belasting betalen over een gedeelte van de afkoopwaarde.

Het kan voorkomen dat de opgebouwde waarde van de verzekering tegenvalt. Zeker als de verzekering nog maar kort geleden is afgesloten. Dit komt doordat de verzekeraar in de eerste jaren van de verzekering een aanzienlijk deel van het spaarbedrag inhoudt als kosten. Die kosten zijn in latere jaren veel lager.

PREMIEVRIJ MAKEN VAN DE VERZEKERING
Als u maandelijks geen geld meer over heeft om de premie te blijven betalen, maar u heeft de opgebouwde waarde niet direct nodig, dan is het een optie om de verzekering premievrij te maken. U betaalt dan geen premie meer, de opgebouwde waarde blijft wel bij de verzekeraar staan tot het einde van de looptijd van de verzekering. Let er wel op dat dit fiscale gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld dat op de einddatum de uitkering gedeeltelijk belast wordt.

BEGUNSTIGDE VAN DE VERZEKERING
Indien u de levensverzekering laat doorlopen, dan is het goed om te kijken wie de begunstigde van de verzekering is. De begunstigde is degene die het verzekerde bedrag ontvangt als u komt te overlijden. Een scheiding kan aanleiding zijn om de begunstiging te veranderen. Anders zou misschien uw ex-partner de uitkering krijgen van de verzekering die u betaalt.

Het hangt van verschillende zaken af of afkopen van uw levensverzekering fiscale gevolgen heeft:
• Welke verzekering heeft u?
• Wat is de looptijd van de verzekering?
• Hoe wordt de premie betaald?
• Wanneer is de verzekering gesloten?

Er zit voornamelijk veel verschil tussen een normale levensverzekering en een levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en die omschreven wordt als Kapitaalverzekering Eigen Woning.

NORMALE LEVENSVERZEKERING
Van een normale levensverzekering valt de opgebouwde waarde onder uw belastingaangifte in Box 3. Komt de opgebouwde waarde boven de vermogensvrijstelling uit, dan betaalt u over het meerdere vermogensbelasting. Er zijn geen fiscale gevolgen voor het afkopen van deze verzekeringen.

KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW)
Als uw levensverzekering gekoppeld is aan uw hypotheek, dan is er misschien sprake van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Indien u bij het betalen van de premie hiervan aan bepaalde voorwaarden voldoet, valt deze KEW in Box 1 van uw aangifte. 
Deze KEW is dus vrijgesteld van vermogensbelasting.

Na de echtscheiding verandert uw situatie en waarschijnlijk ook de premiebetaling. Koopt u de polis af, dan is het mogelijk dat u inkomstenbelasting moet betalen over de opgebouwde waarde.

Waarom de Scheidingsplanner Haarlem, Heemstede, Velserbroek

Han Assman | De Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 023 – 547 95 65  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen