man Alles goed geregeld voor onze nieuwe toekomst - Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Veelgestelde vragen > Scheiding & alimentatie

Alimentatie is een veelbesproken vraagstuk bij een scheiding. Op deze pagina geven wij u het antwoord op de meest gestelde vragen over partner- en kinderalimentatie bij het beëindigen van een samenleving, geregistreerd partnerschap of een huwelijk onder gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. U kunt ook zelf uw alimentatie berekenen.

Let op! Sommige alimentatiebetalende ouders moeten straks mogelijk een hoger bedrag betalen aan alimentatie na een uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015. Lees er meer over in het nieuwsartikel.

U heeft besloten om te gaan scheiden. Na de echtscheiding blijft u wel verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht is in de wet vastgelegd. U kunt wel onderling met uw partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te gaan betalen, bijvoorbeeld als u ieder in uw eigen levensonderhoud voorziet. Deze afspraak moet dan vastgelegd worden in een convenant.

SOORTEN ALIMENTATIE

We kennen 2 soorten alimentatie:

  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie

Voor de kinderen bent u naar draagkracht allebei onderhoudsplichtig. Bij de partneralimentatie geldt dat degene met het hoogste inkomen bijdraagt aan de levensonderhoudskosten  voor de partner met het laagste inkomen. De alimentatie geschiedt meestal door de maandelijkse betaling van het bepaalde bedrag aan de ander.

HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE

U kunt in onderling overleg afspreken hoeveel en hoelang er partneralimentatie betaald gaat worden. Komt u er echt niet samen uit, dan wordt door een rechter de hoogte van de alimentatie vastgesteld. Wat betreft de kosten van de kinderen bent u minder vrij om afwijkende afspraken te maken. Voor de kinderen geldt dat zij recht hebben op alimentatie tot ze 21 jaar zijn of financieel voor zichzelf kunnen zorgen.

VOOR WIE GELDT DE ALIMENTATIEPLICHT?

De alimentatieplicht geldt voor:

  • Ouders voor hun kinderen
  • Partners die getrouwd zijn en uit elkaar gaan
  • Geregistreerde partners die besluiten uit elkaar gaan

Er is volgens de wet geen verplichting tot partneralimentatie bij samenwoners die uit elkaar gaan. In sommige gevallen kan deze plicht echter wel vastgelegd zijn in het samenlevingscontract.

Zoals hierboven beschreven, bent u na de echtscheiding verplicht om financieel voor elkaar te blijven zorgen. De partneralimentatie komt om de hoek kijken wanneer één van de partners niet volledig in het eigen onderhoud kan voorzien, dit wordt wel de huwelijksgerelateerde behoefte genoemd. Dit houdt in dat de partner gedurende het huwelijk een bepaald welstandsniveau gewend was en dit ook na de scheiding moet kunnen blijven behouden.

Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen of een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden wordt beëindigd, maar ook bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap is er recht op partneralimentatie. Wanneer een samenleving beëindigd wordt, is dit niet verplicht tenzij dit in het samenlevingscontract is vastgelegd.

De onderhoudsplicht staat nu eenmaal in de wet, dus na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Als u echt alle banden wilt verbreken, maak dan afwijkende afspraken. Dit moet wel in het convenant vastgelegd worden.

Het recht op/plicht tot de betaling van partneralimentatie geldt bij:
• Beëindigen van het huwelijk, zowel bij een huwelijk in gemeenschap van goederen als onder huwelijkse voorwaarden;
• Beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Er is geen verplichting tot partneralimentatie bij de verbreking van een samenleving. Het kan voorkomen dat in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting is vastgelegd, dan is er wel sprake van partneralimentatie. Maar let op: er is geen alimentatieplicht voor samenwoners op basis van de wet. Het is daarom belangrijk dat alle uitgangspunten en afspraken goed vastgelegd zijn.

Als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen, gaat partneralimentatie een rol spelen. De partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de levensonderhoudskosten voor de partner met het laagste inkomen.

WANNEER EINDIGT DE PARTNERALIMENTATIE?
De financiële zorgplicht is wettelijk vastgelegd, maar de overheid heeft wel als doelstelling dat de alimentatieplicht een keer eindigt. Voor de beëindiging gelden onderstaande richtlijnen:
• Heeft het huwelijk minder dan vijf jaar geduurd en er zijn geen kinderen, dan duurt 
de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode zelf.
• Als u langer dan vijf jaar getrouwd bent geweest of zijn er kinderen geboren dan duurt de periode van
 alimentatieverplichting twaalf jaar.

De partneralimentatie die u ontvangt moet ingevuld worden onder ‘andere inkomsten’ (Box 1) bij uw inkomstenbelastingaangifte. Dit betekent dat u er waarschijnlijk nog inkomstenbelasting over moet betalen. De kosten die gemaakt zijn om de alimentatie echt te ontvangen, zoals advocaatkosten, kunt u bij uw inkomstenbelastingaangifte eenmalig als aftrekbare kosten invullen.

De Scheidingsplanner adviseert om de inkomsten uit alimentatie via een voorlopige aanslag van de Belastingdienst op te geven. Voordeel is dat u dan maandelijks belasting over de partneralimentatie betaalt en verrassingen na afloop van het jaar voorkomt. De ontvangen kinderalimentatie hoeft u niet op te geven in uw belastingaangifte. De gemaakte kosten om de alimentatie voor uw kinderen te ontvangen, zijn niet aftrekbaar.

Na de echtscheiding blijft u altijd samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Daarbij is het erg belangrijk dat uw kinderen op financieel en emotioneel gebied zo min mogelijk merken van de echtscheiding. Wanneer u ons inschakelt om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u hier vanzelfsprekend van verzekerd én weten beide ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken. Het uitgangspunt is dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant.
 Bij minderjarige kinderen worden overigens altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt door de rechter getoetst. 
En komt u er echt samen niet uit, dan beslist de rechter.

AFKOPEN KINDERALIMENTATIE
De kinderalimentatie met een koopsom in een keer afkopen is niet mogelijk.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
Tenzij u dit anders heeft afgesproken, wordt de kinderalimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen. De minister van Justitie bepaalt tegen het eind van het jaar met welk percentage de alimentatieafspraken worden verhoogd.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Volgens de wet zijn ouders verplicht om met kinderalimentatie bij te dragen tot de 21e verjaardag van een kind.  De bijdrage wordt tot het 18e jaar kinderalimentatie genoemd, daarna is het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Bijvoorbeeld als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt, kan het zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt. Indien gewenst kunnen ouders samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld omdat het kind nog studeert. Deze afspraak moet u vastleggen in het convenant.

DE REKENMETHODE VAN DE SCHEIDINGSPLANNER
De hoogte van de kinderalimentatie is niet alleen inkomensafhankelijk. Ook de woning waar uw kinderen gaan wonen en de periodes waarin deze bij de andere ouder zijn, telt mee. Wij hebben een unieke alimentatierekenmethode ontwikkeld waarin we precies laten zien wie welk bedrag, wanneer en waarvoor moet betalen. Daardoor ziet u direct waar de hoogte van de alimentatie op gebaseerd is.

Ons model zorgt voor duidelijkheid en transparantie. Maar ook voor wederzijds begrip, zowel bij de betaler als bij de ontvanger. Het zorgt ook voor een betere communicatie met de kinderen, zij weten hierdoor ook dat niet alles door alleen mama of papa betaald wordt. Wanneer de omstandigheden veranderen, zoals bij het verliezen van een baan of een studie van de kinderen, is het model is ook goed toepasbaar.

Het hangt van uw situatie af hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen.

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
U dient de alimentatie aan uw ex-partner te betalen voor kinderen tot 18 jaar. Vervolgens betaalt uw ex-partner alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag.
Indien gewenst kunt u na het 18e jaar de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER (CO-OUDERSCHAP)
Als u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren) deelt, dan kan er het beste een speciale rekening
 voor het kind geopend worden waar de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) op
 wordt gestort. Alle kosten kunnen dan van die rekening betaald worden. Vooral bij co-ouderschap kan er veel discussie ontstaan over de betaling van de kinderkosten. De Scheidingsplanner gebruikt een op de praktijk gebaseerd rekenmodel voor kinderkosten bij co-ouderschap. Het model richt zich op een eenvoudige en eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. U ontvangt kinderalimentatie van uw ex-partner, als uw ex-partner draagkrachtig is.

Waarom de Scheidingsplanner Haarlem, Heemstede, Velserbroek

Han Assman | De Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 023 – 547 95 65  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen