Slide scheiden en kinderen - Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Een scheiding is moeilijk proces. Niet alleen voor u, voor uw kinderen is het zelfs extra moeilijk. Want voor uw kinderen betekent de scheiding namelijk vooral ‘verlies’. De veilige basis van het gezin valt weg, net als de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders. Ook zij gaan met grote veranderingen te maken krijgen: een minder goede financiële situatie, een verhuizing, misschien zelfs wel naar een nieuwe school. Daarnaast kunnen de familiebanden onder druk komen te staan. Om uw kinderen na de scheiding een goede basis te kunnen bieden, moet u tijdens de scheiding veel aandacht besteden aan alle zaken die met hun nieuwe toekomst te maken hebben. Hieronder vindt u informatie en tips over de belangrijkste onderwerpen die bij een scheiding met kinderen een rol spelen, zoals hoe vertelt u het de kinderen, het ouderschapsplan, kinderalimentatie en co-ouderschap.

Hoe vertelt u het de kinderen?

Hoe en wanneer u uw kinderen vertelt dat u wilt gaan scheiden, legt de basis van hoe uw kinderen de scheiding zullen gaan ervaren. Veel ouders wachten hier te lang mee, meestal vanuit de gedachten dat ze hun kinderen hiermee beschermen. Veel kinderen vermoeden echter al snel dat er iets mis is, ze krijgen vaak meer mee dan u denkt. Hou uw plannen om uit elkaar te gaan dan ook niet te lang verborgen, maar betrek ze tijdig bij het proces.

Een aantal tips:

• Wacht zo mogelijk tot het besluit om te scheiden vaststaat, evenals de datum waarop een van de ouders vertrekt. Breng de kinderen dan een paar weken van tevoren op de hoogte.
• Vertel het hun het liefst samen en op een rustig moment
• Houd rekening met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Kinderen hoeven niet alles te weten en zeker geen volwassen details
• Kinderen verwerken ingewikkelde emotionele zaken in stappen. Denk eraan dat ze niet alles in één keer begrijpen, laat staan verwerken

Vertel de kinderen in ieder geval:
• Dat u niet meer samen in één huis wilt wonen
• Dat u altijd van hen blijft houden en voor hen blijft zorgen
• Dat ze altijd alles kunnen vragen
• Dat het niet hun schuld is, maar te maken heeft met moeilijkheden tussen u beiden
• Dat het besluit definitief is en dat ze echt niets kunnen doen om u weer bij elkaar te brengen

Als bepaalde afspraken al duidelijk zijn, leg ze dan ook uit wat er gaat veranderen en hoe u de zorgtaken na de scheiding gaat verdelen of de omgang gaat regelen. Betrek uw kinderen bij het nemen van beslissingen die hun direct aangaan. Het helpt hen om zich minder machteloos te voelen. Dat is goed voor hun verwerking. Spreek in ieder geval niet in negatieve bewoordingen over elkaar en laat de kinderen nooit tussen u beiden kiezen!

Kinderalimentatie

 Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Volgens de wet zijn ouders verplicht bij te dragen tot de 21e verjaardag van een kind. Het betreft de kosten van dagelijkse verzorging, opvoeding en studie. Als de kinderen hoofdzakelijk bij één ouder wonen, doet deze de meeste uitgaven voor hen. De andere ouder draagt financieel bij met kinderalimentatie. Bij co-ouderschap maakt u overigens andere afspraken over de zorgverdeling en welke kosten u gaat verdelen en hoe u dat gaat doen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van een aantal factoren:

• Het netto gezinsinkomen
• De leeftijd van het kind
• Het aantal kinderen
• Het aantal dagen per maand dat het kind verblijft bij de niet-verzorgende ouder
• Eventuele buitengewone hoge kosten (zoals buitengewone sporten, hobby’s en studie)

De niet-verzorgende ouder moet deze ‘onderhoudsbijdrage’ betalen aan de andere ouder. U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie. Het is de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen overigens altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Zorg voor een soepel proces

Het is van groot belang dat voor uw kinderen de scheiding zo soepel mogelijk verloopt. U hoeft ze niet als prinsjes en prinsesjes te behandelen, uw kinderen hebben in deze moeilijke tijd echter wél uw aandacht en steun extra hard nodig. En hoewel kinderen veel last van de scheiding kunnen hebben, blijkt uit onderzoek dat het met de meeste kinderen op den duur wel weer goed gaat. Dat heeft wel alles te maken met hoe u in het bijzijn van uw kinderen met de scheiding omgaat. De ontwikkeling van uw kinderen kan namelijk gevaar lopen als u als ouders tijdens en ook na de scheiding veel en heftig ruzie maakt. U kunt schade aan uw kinderen voorkomen door uw conflicten op te lossen en geen ruzie te maken waar de kinderen bij zijn. En door ze niet het gevoel te geven dat ze er alleen voor staan en ze goed bij het proces te betrekken.

Zorg- of omgangsregeling

Over het algemeen verblijven kinderen na de scheiding hoofdzakelijk bij één van beide ouders. In de zorg-of omgangsregeling maakt u afspraken over het contact tussen uw kinderen en de andere ouder. U legt onder meer vast wanneer en hoe lang de andere ouder de kinderen ziet. De zorg-of omgangsregeling maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan.

Uit onderzoek is overigens gebleken dat regelmaat in de omgang met de niet-verzorgende ouder, van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van uw kinderen. Als u deze regelmaat niet afspreekt, dan moet u per  keer afspraken maken over het verblijf van uw kinderen, ook wat betreft het ophalen en brengen. Uw kinderen zijn daar niet bij gebaat omdat dit de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengt.

Co-ouderschap

Bij  co-ouderschap delen gescheiden ouders de zorg- en opvoedingstaken samen. Uw kinderen wonen om de beurt bij hun moeder en hun vader. Het kan ook andersom dat uw kinderen continue in één huis wonen en dat u als ouder daar om de beurt voor hen komt zorgen.

Co-ouderschap is meestal een bijna gelijke verdeling van de zorg. Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Of ze wisselen per week. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het bij co-ouderschap niet slechter doen dan kinderen die vooral bij één ouder wonen na de scheiding. Co-ouderschap is wel een leerproces en u zult aan een aantal basisvoorwaarden moeten kunnen voldoen voor een succesvol co-ouderschap, zoals:

• U moet bereid zijn er het beste van te maken en u moet ten minste zakelijk met elkaar kunnen overleggen over de kinderen.
• Bij elkaar in de buurt wonen is eigenlijk een vereiste. Uw kinderen kunnen dan zonder al te veel moeite vanuit beide adressen naar school. Daarnaast kan hun leven met vriendjes en clubs ook gewoon doorgaan.
• U moet het in grote lijnen met elkaar eens zijn over de opvoeding en ongeveer dezelfde regels aanhouden.

Ouderschapsplan

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende afspraken opgenomen worden:

• De manier waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of de omgang regelen. Dat betekent onder meer dat moet worden vastgelegd waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt, wie welke taken op zich neemt
• De manier waarop de ouders elkaar informatie geven en raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betreffen
• De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij adviseren u om zoveel mogelijk afspraken over dagelijkse dingen concreet en gedetailleerd vast te leggen. In de praktijk blijkt namelijk  dat geen of vage afspraken maken vaak tot misverstanden en conflicten leidt. Het kan dus veel ellende voorkomen. Denk dus ook na over allerlei andere dingen die u belangrijk vindt voor uw kinderen. Zoals:

• Welke regels moeten in beide huishoudens gelden? Bijvoorbeeld over gezonde voeding, bedtijden, huiswerk maken, hoe laat binnen zijn, straffen, enz.
• Welke beslissingen worden in overleg genomen? Denk aan schoolkeuze, deelname aan bepaalde activiteiten, oorbellen/piercings/tatoeages, mobiele telefoon, feestjes.
•  Verdeling van schoolvakanties, verjaardagen kinderen, ouders, grootouders, vaderdag, moederdag, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw
•  Wie neemt welke taken op zich? Denk aan: kleding, kapper, fiets (aanschaf/onderhoud), uitbetalen zakgeld, helpen met cadeautjes kopen, halen/brengen naar
• Schoolkeuze, ouderavonden (samen of apart), schoolinformatie, huiswerk, extra begeleiding

Het ouderschapsplan moet goed bij uw kinderen en bij u als ouders passen. U bent als ouder verplicht om uw kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan zodat zij hun belangen en wensen duidelijk kunnen maken. Vertel ze hierbij wel dat u hier zo veel mogelijk rekening mee houdt, maar dat u samen uiteindelijk beslist. Hou ook in uw achterhoofd dat uw kinderen zich voortdurend zullen ontwikkelen en dat situaties kunnen veranderen. Het kan dus zijn dat het ouderschapsplan in de loop der tijd op bepaalde punten aangelast zal moeten worden. En realiseer u tot slot dat er bij een scheiding meestal al veel verandert. Verander dus geen dingen die niet echt nodig zijn, zeker de eerste tijd niet. Te veel veranderingen tegelijkertijd of kort na elkaar kunnen een kind te zwaar belasten.

Behoud van familiebanden

Het is een feit dat kinderen de scheiding beter verwerken als zij mensen om zich heen hebben die hun het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wanneer u als ouders door alle emoties en zorgen minder beschikbaar bent, kan het uw kinderen helpen als zij met hun emoties en vragen terecht kunnen bij andere volwassenen. Zoals opa of oma of een ander familielid. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren. Uit buitenlands onderzoek blijkt ook dat kinderen met een hechtere band met grootouders tijdens en na de scheiding, minder aanpassingsproblemen vertonen. Laat uw kinderen daarom met beide families contact houden. Bij ons thema ‘Tips voor ouders en grootouders bij een scheiding’ vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Waarom de Scheidingsplanner Haarlem, Heemstede, Velserbroek

Han Assman | De Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 023 – 547 95 65  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen