man Alles goed geregeld voor onze nieuwe toekomst - Scheidingsplanner Haarlem | Heemstede | Velserbroek

Pensioen en scheiden

De meeste mensen denken er 1-2-3 niet direct aan, maar bij een scheiding moet ook het pensioen geregeld worden. Het pensioen is vaak een aardig rekensommetje. In de meeste gevallen zal het door een ieder opgebouwde pensioen worden verdeeld. Dit geldt overigens alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. U verdeelt ook alleen het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Hoe moeten we het pensioen verdelen?

Het verdelen van de pensioenen kan op onderstaande manieren:

1. Pensioenverevening
Bij pensioenverevening hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van beide ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Pensioenverevening houdt in dat u op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, de helft van zijn/haar pensioenuitkering ontvangt van hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. En uw ex-partner ontvangt juist de helft van uw pensioenuitkering, die u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd, op het moment dat u met pensioen gaat.

2. Pensioenconversie
U kunt in plaats van het pensioen te verdelen, ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat het door u opgebouwde pensioen wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner.

Het verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat u 65 wordt en niet op het moment dat uw ex-partner 65 wordt. Voor uw ex-partner geldt hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioen blijft ontvangen. Daarentegen krijgt u het deel van uw pensioen, dat naar uw ex-partner ging, niet terug. Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen eigenlijk als het ware gesplitst in een pensioen voor u en een pensioen voor uw ex-partner.

Voor scheidende partners kan het lastig zijn een keuze te maken tussen verevening en conversie. De Scheidingsplanner kan de verschillen duidelijk in beeld brengen, zodat u gemakkelijker een beslissing kunt nemen.

Pensioen in eigen beheer

Wanneer u een eigen onderneming heeft, heeft u waarschijnlijk uw pensioen in eigen beheer opgebouwd. Daar zitten voor- en nadelen aan. Als u ervoor gekozen heeft het pensioen in eigen beheer op te bouwen, houdt dit in dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen opneemt. Het tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer u uit elkaar gaat. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt.

Het ligt voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten. Vandaar dat vaak gevraagd wordt om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar. Maar de reservering op de balans is niet altijd een redelijk gevulde spaarpot. Vaak is het geld gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel lastig zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten. Daarnaast is het nog de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening is te berekenen welk bedrag afgestort moet worden.

Onze aanpak en expertise

Van huis uit zijn wij financiële specialisten gespecialiseerd in echtscheidingen. Het vraagstuk pensioen en scheiden kent dus geen geheimen voor ons. Samen zetten we de financiële impact van de scheiding voor u beiden op een rijtje. Wij maken voor u de wetgeving omtrent pensioenen inzichtelijk. En helpen wij u met het maken van de keuzes die er zijn. Indien nodig vragen wij bij de pensioenuitvoerder nog aanvullende informatie op, juist om die zekerheid van het maken van de juiste keuzes te kunnen bieden of om voor onzekerheden oplossingen te zoeken.

Heeft u het pensioen in eigen beheer? Dan wordt dit vraagstuk nog een stuk complexer. Wij kunnen u hier echter uitstekend in van dienst zijn door onze jarenlange ervaring met deze materie. En als dat nodig mocht blijken, dan doen wij dat samen met een specialistisch kantoor vanwege de benodigde actuariële kennis.

De totaaloplossing voor elke scheiding

Wij hebben heel veel ervaring in het begeleiden van echtscheidingen. Bovendien hebben wij naast pensioenen alle expertise in huis over alle onderwerpen die in een echtscheiding meespelen: eigen woning en de hypotheek, alimentatie en verzekeringen en alle overige fiscale, financiële en juridische aandachtsgebieden. Ook de kinderen en emoties die meespelen krijgen bij ons alle aandacht door het opstellen van een goed ouderschapsplan en mediationbemiddeling. Wij hebben dus échtalle expertise onder één dak.

Han Assman | De Scheidingsplanner Haarlem - Heemstede - Velserbroek

Direct regelen!

Bel 023 – 547 95 65 voor een vrijblijvende afspraak of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen