Goede voornemens voor een betere relatie met of zonder elkaar - Scheidingsplanner Haarlem - Heemstede - Velserbroek

Kenmerkend voor na de feestdagen in december zijn de goede voornemens. Dit jaar ga ik meer bewegen, gezonder eten, afvallen, stoppen met roken zijn wel de bekendste. Wat minder vaak in het rijtje staat, is de intentie om meer met je kinderen op te trekken of meer aandacht aan je partner te besteden. En uiteraard is het goed om eerst eens goed naar jezelf te kijken. Als je zorgt dat jij zelf lekker  in je vel zit, dan kun je daarna werken aan een betere relatie met je partner en kinderen. Maar vergeet niet om je directe omgeving ook in het totale plaatje te betrekken.

Voorwaarde betere relatie

Randvoorwaarde hierbij is wel, dat je eerlijk naar jezelf en naar je partner bent. Een betere relatie kan alleen tot stand komen, als je dat zelf ook echt wilt. Toneelspelen, omdat je geen ruzie wilt, is hierin niet de juiste keuze. Als bepaalde zaken van je partner je irriteren, dan zal je hierover met elkaar in gesprek moeten gaan. Het gevolg hiervan kan zijn, dat je allebei meer begrip voor elkaar gaat krijgen en dat je tezamen naar een oplossing of verbetering gaat zoeken. Al je hier samen aan werkt en er vol voor gaat, dan gaat dat lukken.

Keuze maken voor de toekomst

Indien uit het gesprek blijkt dat je duidelijk van mening verschilt over diverse zaken en dat ieder bij zijn of haar eigen standpunt of mening blijft, dan is de vraag reëel: hoe gaan we nu verder? Is er voor ons nog een gezamenlijke toekomst mogelijk of gaat ieder toch op zoek naar haar/zijn eigen toekomst? Misschien kun je anders voor die gezamenlijk toekomst nog hulp inschakelen, bijvoorbeeld in de vorm van relatietherapie? Wens je toch ieder een eigen toekomst, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop de samenleving/relatie verbroken wordt. Op zich een hele klus om dat goed te doen, en vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Wat doe je wel of juist niet?

Wat is handig om in een dergelijke situatie wel of juist niet te doen?

  • Probeer rationele besluiten te nemen en geen emotionele besluiten;
  • Geef elkaar de ruimte en tijd om aan de gedachte te wennen dat er geen gezamenlijke toekomst meer is;
  • Schakel deskundige hulp in als het om complexe financiële/fiscale zaken gaat, zoals de verdeling van lijfrentepolissen, het overnemen van de woning, de afspraken over alimentatie;
  • Breng alles in kaart waar afspraken over gemaakt moeten worden, zoals het verdelen van de bezittingen en schulden, de verdeling van de pensioenen.

En de afspraken voor de kinderen?

Als er (minderjarige) kinderen zijn, maakt dan duidelijke afspraken over:

  • De dagelijkse zorgverdeling van de kinderen;
  • De kosten van de kinderen en de verdeling van deze kosten;
  • Welke huisregels worden er gehanteerd;
  • Hoe om te gaan met de vakanties van de kinderen;
  • Hoe de familiebanden met bijvoorbeeld opa’s en oma’s zo goed mogelijk behouden blijven.

Het beëindigen van een relatie, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn, is een moeilijke klus. Waar begin je en wat moet je allemaal regelen en welke (meestal financiële/fiscale) consequenties hebben de afspraken die je samen maakt?

Meer weten?

Je kunt het maar één keer goed regelen en daarom kan deskundige hulp wenselijk zijn. De Scheidingsplanner Haarlem – Heemstede – Velserbroek kan u deze deskundige hulp bieden. Wilt u weten hoe wij dat doen? U kunt een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. U krijgt dan informatie over de werkwijze, de duur van het scheidingstraject en een kostenindicatie.